Veřejná zakázka: Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 85
Systémové číslo: P21V00000020
Spisová značka: SZ MěÚ Litomyšl 025197/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2021
Nabídku podat do: 15.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je zainvestování lokality 33 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.
Zakázka je rozdělena na 3 části.

1) Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl
stavební objekty:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy, protierozní průlehy
SO 301 – Kanalizace splašková
SO 302 – Kanalizace dešťová
SO 303 – Vodovod
SO 304 – Přeložka výtlačného vodovodního potrubí
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 701 – Plastové pilíře měření
SO 501 – STL Plynovod

2) Retenční nádrž pro zachycení dešťových srážek v lokalitě „Babka“ Litomyšl
Předmětem je stavba otevřené retenční nádrže s opěrnými stěnami z gabionových košů. Do nádrže jsou navrženy dva sjezdy pro možnost příjezdu trávníkové sekačky z důvodu údržby. Dno retenční nádrže je utěsněno silnostěnnou fólií, pod kterou je navrženo zpevnění svahů stabilizovanou zeminou vyztuženou geomřížemi.

3) Likvidace studny Litomyšl, Lány, Babka
Předmětem je sanace stávající studny, která je v kolizi s navrhovanou příjezdovou komunikací do lokality.

SO 801 - Sadové úpravy je řešeno samostatným výběrovým řízením

Stavba silového vedení ČEZ – VN a NN je řešeno samostatně společností ČEZ Distribuce a.s.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 650 100 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Litomyšl
 • IČO: 00276944
 • Poštovní adresa:
  Bří Šťastných 1000
  57001 Litomyšl
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044499

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.litomysl.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy