Veřejné zakázky města Litomyšl

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Litomyšl
IČO: 00276944
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044499
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276944

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace lesních cest Strakov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2021 10.12.2021 10:00
Litomyšl - park Z. Kopala
podlimitní Hodnocení 11.11.2021 03.12.2021 09:00
Nadchod přes I/35, POLIKLINIKA
podlimitní Příjem nabídek 04.11.2021 20.12.2021 09:00
Zajištění provozu sběrného dvora v Litomyšli
podlimitní Hodnocení 25.10.2021 12.11.2021 09:00
Cyklistická stezka VERTEX – ul. J. Žižky Litomyšl
podlimitní Vyhodnoceno 20.09.2021 18.10.2021 09:00
Dodávka hasičských vozidel pro JSDH města Litomyšle
nadlimitní Vyhodnoceno 27.05.2021 26.07.2021 09:00
Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl
podlimitní Hodnocení 10.05.2021 15.06.2021 09:00
Měření rychlosti vozidel, detekce jízdy na červenou a poskytování souvisejících služeb
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2021 03.11.2021 10:00
všechny zakázky