Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování rozběžiště a vrhačské klece na tréninkovém hřišti, stadion Litomyšl
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 08.07.2021 10:00
Dodávka hasičských vozidel pro JSDH města Litomyšle
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2021 26.07.2021 09:00
Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl
podlimitní Hodnocení 10.05.2021 15.06.2021 09:00
Modrásek na louce - 3. ZŠ Litomyšl
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2021 13.05.2021 10:00
Modernizace chodníku u hřbitova
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2021 15.04.2021 10:00
Rekonstrukce autokempu Primátor – II. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.03.2021
Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 22.03.2021 09:00
Měření rychlosti vozidel, detekce jízdy na červenou a poskytování souvisejících služeb
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 01.03.2021 01.04.2021 10:00
Modernizace lesních cest Strakov - etapa I
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.02.2021
Oprava balkónů a fasády budovy MěÚ Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 18.02.2021 10:00
Panské rybníky Jarošov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 18.02.2021 10:00
Regenerace sportoviště ulice Osevní
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2021 18.02.2021 10:00
Statické zajištění a oprava poškozené části krovu Piaristického chrámu v Litomyšli
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2021 04.02.2021 10:00
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli – výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2020 08.01.2021 10:00
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli – výkon činnosti TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2020 08.01.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››