Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 09.09.2021
PD Městský úřad Litomyšl
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.08.2021
Výměna řídícího systému měření a regulace vzduchotechniky, regulace vytápění, Smetanův dům, Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 12.08.2021 10:00
Litomyšl – chodník podél areálu ČOV
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2021 29.07.2021 10:00
Vybudování rozběžiště a vrhačské klece na tréninkovém hřišti, stadion Litomyšl - opětovná výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 29.07.2021 10:00
Litomyšl, ul. Havlíčkova – dešťová kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 29.07.2021 10:00
Kladivová fréza za traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021
Městská knihovna – rekonstrukce staré radnice v Litomyšli
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.06.2021
Dodávka hasičských vozidel pro JSDH města Litomyšle
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 26.07.2021 09:00
Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl
podlimitní Zadáno 10.05.2021 15.06.2021 09:00
Modrásek na louce - 3. ZŠ Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2021 13.05.2021 10:00
Modernizace chodníku u hřbitova
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2021 15.04.2021 10:00
Rekonstrukce autokempu Primátor – II. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.03.2021
Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 22.03.2021 09:00
Městská knihovna - Rekonstrukce staré radnice v Litomyšli
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 30.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››