Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace chodníku u hřbitova
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2021 15.04.2021 10:00
Měření rychlosti vozidel, detekce jízdy na červenou a poskytování souvisejících služeb
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 01.03.2021 01.04.2021 10:00
Modernizace lesních cest Strakov - etapa I
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.02.2021
Oprava balkónů a fasády budovy MěÚ Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 18.02.2021 10:00
Panské rybníky Jarošov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 18.02.2021 10:00
Regenerace sportoviště ulice Osevní
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2021 18.02.2021 10:00
Statické zajištění a oprava poškozené části krovu Piaristického chrámu v Litomyšli
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2021 04.02.2021 10:00
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli – výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2020 08.01.2021 10:00
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli – výkon činnosti TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2020 08.01.2021 10:00
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli - vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2020 04.01.2021 09:00
Dynamické řízení světelné křižovatky I/35 - Mařákova v Litomyšli
podlimitní Zadáno 03.12.2020 23.12.2020 10:00
Nátěr fasády v části „C“ budovy Základní školy Litomyšl, T. G. Masaryka 1145
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 17.12.2020 10:00
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli
podlimitní Zadáno 09.11.2020 27.11.2020 09:00
Toulovcovo náměstí čp. 1163 – rekonstrukce sociálek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 18.11.2020 10:00
Fügnerova čtvrť - rekonstrukce veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››