Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hasičská zbrojnice SDH, Litomyšl - Projektová dokumentace a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.12.2021 23.12.2021 09:00
Hájenka Budislav – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 13.12.2021 10:00
Modernizace lesních cest Strakov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 10.12.2021 10:00
Cyklistická stezka VERTEX - ul. J. Žižky Litomyšl – výkon činnosti TDS, koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2021 10.12.2021 10:00
ul. Ropkova čp. 51 - rekonstrukce sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2021 10.12.2021 10:00
Litomyšl - park Z. Kopala
podlimitní Vyhodnoceno 11.11.2021 03.12.2021 09:00
Nadchod přes I/35, POLIKLINIKA
podlimitní Zadáno 04.11.2021 20.12.2021 09:00
Zajištění provozu sběrného dvora v Litomyšli
podlimitní Hodnocení 25.10.2021 12.11.2021 09:00
Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl – výkon činnosti TDS, koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2021 01.11.2021 10:00
Litomyšl, ul. Nerudova – oprava vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2021 04.10.2021 09:00
Cyklistická stezka VERTEX – ul. J. Žižky Litomyšl
podlimitní Zadáno 20.09.2021 18.10.2021 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022
nadlimitní Zadáno 20.09.2021
Dešťová kanalizace v ul. Mařákova, Litomyšl - PD
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.09.2021
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 09.09.2021
PD Městský úřad Litomyšl
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.08.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››