Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Litomyšl, ul. J. Žižky, Sokolovská, Zahradní – oprava kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2024 09.05.2024 09:00
Podklady, projektová dokumentace a inženýrské innosti „Litomyšl – Drahoška: Krajiná ské úpravy“
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.04.2024
Rozšíření kompostárny Litomyšl
podlimitní Zadáno 21.03.2024 12.04.2024 09:00
Oprava místní komunikace Na Lánech v úseku HZS-Babka
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2024
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2025
nadlimitní Zadáno 13.03.2024
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2025
nadlimitní Zadáno 06.03.2024
Cíle cest - rozhledna
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2024 18.03.2024 10:00
Regenerace sportovních ploch II. ZŠ Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2024 18.03.2024 10:00
Obnova krytu místní komunikace - Pohodlí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2024 18.03.2024 10:00
ul. Na Lánech – oprava vozovky po realizaci akce opravy vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2024
Oprava pojížděné střechy parkoviště Z. Kopala v Litomyšli
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2024 15.02.2024 10:00
Modernizace lesních cest Strakov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2024 15.02.2024 10:00
Dodávka znovupoužitelného nádobí pro město Litomyšl
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2024 17.01.2024 13:00
Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl
podlimitní Zadáno 13.12.2023 09.01.2024 13:00
Rodný byt Bedřicha Smetany – expozice - nový atypický nábytek vyráběný na míru
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2023 08.01.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››