Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava osobního výtahu OHV 630 v budově centra sociálních služeb, Zámecká 500, Litomyšl
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.11.2022
Oprava lávky ev. č. 132-L přes I/35 u Smetanova domu, Litomyšl
podlimitní Zadáno 01.11.2022 21.12.2022 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023
nadlimitní Zadáno 20.10.2022 20.10.2022 08:00
Bytový dům Zahájská – Tomíčkova – Zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2022 21.11.2022 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 22.09.2022
Přístavba garáže hasičské zbrojnice SDH Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2022 27.07.2022 15:00
Penetrační testy síťové infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2022 16.03.2022 18:00
Infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl: Vybudování retenční nádrže a likvidace původní studny
podlimitní Zadáno 11.02.2022 03.03.2022 09:00
Nadchod přes I/35, POLIKLINIKA – výkon koordinátora BOZP
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.01.2022
Litomyšl – park Z. Kopala – výkon činnosti TDS, koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2022 03.02.2022 10:00
Hájenka Budislav – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 13.12.2021 10:00
Modernizace lesních cest Strakov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 10.12.2021 10:00
Zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 15.11.2021 12:00
Zajištění provozu sběrného dvora v Litomyšli
podlimitní Zadáno 25.10.2021 12.11.2021 09:00
Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl – výkon činnosti TDS, koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2021 01.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››