Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 15.06.2020 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021
podlimitní Zadáno 28.05.2020
Rekonstrukce autokempu Primátor – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 04.06.2020 09:00
Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku, Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 04.06.2020 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021
podlimitní Zadáno 11.05.2020
Ul. Partyzánská - rekonstrukce veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020
Sociální bydlení v Litomyšli - ZAV
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.03.2020
Oprava oken a dveří Smetanův dům V. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.02.2020
Licence Sophos Fullguard
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 27.02.2020 18:00
Kladivová fréza-Litomyšl
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.02.2020
I. MŠ (Zámecká) – rekonstrukce výdejny jídla
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 14.02.2020 09:00
Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) – II. ETAPA
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 11.02.2020 09:00
Oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV strana
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 11.02.2020 09:00
Sociální bydlení v Litomyšli – výkon činnosti TDS, koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 11.02.2020 09:00
Oprava střešního pláště sportovní tenisové haly, Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 11.02.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››