Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli
podlimitní Příjem nabídek 09.11.2020 27.11.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016