Veřejná zakázka: Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 86
Jedná se o část veřejné zakázky: Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl

Název a popis předmětu

  • Název: Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je realizace stavebních objektů:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy, protierozní průlehy
SO 301 – Kanalizace splašková
SO 302 – Kanalizace dešťová
SO 303 – Vodovod
SO 304 – Přeložka výtlačného vodovodního potrubí
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 701 – Plastové pilíře měření
SO 501 – STL Plynovod


Předpokládaná hodnota

  • 31 148 840 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky