Veřejná zakázka: Dostavba nádrží na vodu, Litomyšl - Design & Build

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 166
Systémové číslo: P23V00000010
Spisová značka: SZ MěÚ Litomyšl 019717/2023
Datum zahájení: 23.03.2023
Nabídku podat do: 07.04.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dostavba nádrží na vodu, Litomyšl - Design & Build
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dostavba tří nových komor soustavy nádrží na vodu pro potřeby zásobování veřejné plovárny a bazénu v Litomyšli podzemní vodou charakteru pitné vody. Nové komory budou umístěny v těsném sousedství stávajících dvou komor. Rovněž budou upraveny některé sítě technické infrastruktury. Součástí veřejné zakázky je realizace úpravy trasy vody do nádrží, přeložka dešťové kanalizace, propojení regulace s krytým bazénem. Návrh dostavby nádrží je v kolizi s vedením Cetin a Vodafone. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že není počítáno s přeložkou tohoto vedení a dodavatel musí přizpůsobit realizaci stavby existenci těchto sítí.
Výchozím podkladem k provedení projekčních a následných stavebních prací je stávající projektová dokumentace pro vydání společného povolení, vše dáno přílohou této výzvy.
Zadavatel připouští jiný technický a konstrukční návrh za předpokladu splnění minimálního objemu nádrží stanovených projektovou dokumentací, únosnosti nádrží a hygienickým limitům pro akumulaci pitné vody.
V případě, že by dodavateli vyšlo ekonomicky nejvýhodnější řešení akumulace vody do jedné nádrže za předpokladu demolice nádrže stávající, tak i toto řešení je pro zadavatele přípustné.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (limit B a C)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Litomyšl
 • IČO: 00276944
 • Poštovní adresa:
  Bří Šťastných 1000
  57001 Litomyšl
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044499

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.litomysl.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky