Veřejná zakázka: Infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl: Vybudování retenční nádrže a likvidace původní studny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 132
Systémové číslo: P22V00000009
Spisová značka: SZ MěÚ Litomyšl 008837/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.02.2022
Nabídku podat do: 03.03.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl: Vybudování retenční nádrže a likvidace původní studny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je navržení řešení a následné vybudování retenční nádrže pro zachycení dešťových srážek jakou součásti infrastruktury pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitě „Babka“ Litomyšl. V rámci realizace dojde též k likvidaci staré nepotřebné studny v tomtéž území.
Výchozím podkladem k provedení projekčních a následných stavebních prací je projektová dokumentace pod názvem „Retenční nádrž pro zachycení dešťových srážek v lokalitě Lány - Babka“ vypracované firmou P-AQUA s.r.o., Projektová kancelář, IČO: 274 85 129, pod zakázkovým číslem 17/2020 v měsíci říjnu 2020.
Studna bude zlikvidována podle projektové dokumentace pod názvem „Likvidace studny Litomyšl, Lány, Babka“ vypracované firmou GKIP Litomyšl s.r.o., Projektová kancelář, IČO: 061 47 623, pod zakázkovým číslem 51-190 v měsíci dubnu 2020.

Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení této zadávací dokumentace zdůrazňuje, že tato veřejná zakázka je zadávána formou Design and Build (navrhni a postav).
Přílohy této zadávací dokumentace týkající se retenční nádrže slouží pouze jako výchozí podklad mapující území a reflektující původní řešení, které ovšem zadavatel nepovažuje za vyhovující a ekonomicky únosné. Rovněž slepý rozpočet týkající se retenční nádrže není výkazem výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Litomyšl
 • IČO: 00276944
 • Poštovní adresa:
  Bří Šťastných 1000
  57001 Litomyšl
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044499

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.litomysl.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky