Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Měření rychlosti vozidel, detekce jízdy na červenou a poskytování souvisejících služeb
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2021 10:42:16
Předmět Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. II

Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. II


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. II.pdf (730.96 KB)