Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení v Litomyšli
Odesílatel Jaromír Kašpar
Organizace odesílatele AREA 2000 s.r.o. [IČO: 25937774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2019 08:33:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Předkládáme vysvětlení ZD č. 5 včetně příloh.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5.pdf (376.89 KB)
- Bytový dům Zahájská zadání 19-12.xlsx (683.58 KB)
- zabradlí.pdf (172.16 KB)