Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení v Litomyšli
Odesílatel Jaromír Kašpar
Organizace odesílatele AREA 2000 s.r.o. [IČO: 25937774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2019 14:18:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Předkládáme vysvětlení ZD č. 3 včetně přílohy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (258.67 KB)
- Bytový dům Zahájská [zadání].xlsx (438.53 KB)