Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení v Litomyšli
Odesílatel Jaromír Kašpar
Organizace odesílatele AREA 2000 s.r.o. [IČO: 25937774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2019 22:14:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Předkládáme Vám tímto vysvětlení ZD č. 1 včetně přílohy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (346.05 KB)
- Příloha vysvětlení č. 1.zip (229.23 KB)