Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Cyklistická stezka VERTEX – ul. J. Žižky Litomyšl
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem akce je výstavba nové stezky pro cyklisty a chodce délky 528 m, která je situována na severozápadním okraji města Litomyšl mezi průmyslovým areálem firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (dříve VERTEX) a ulicí J. Žižky. Stavba prochází zastavěným i nezastavěným územím města. Na východní straně staveniště probíhá železniční trať Choceň – Litomyšl, západní stranu ohraničují nezastavěné zemědělské pozemky a průmyslový areál firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. a jižní stranu ohraničuje místní obslužná komunikace – ul. J. Žižky. Stezka pro cyklisty a chodce v celé délce zasahuje do ochranného pásma dráhy ČD.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.litomysl.cz)
Kontakt: Pavel Kubeš
e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz
tel: 775 653 316
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 14.10.2021 09:00
Datum zahájení: 20.09.2021 12:00
Odpovědné zadávání: