Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka hasičských vozidel pro JSDH města Litomyšle
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 je dodávka jednoho nového požárního vozidla – nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 je dodávka tří nových požárních vozidel – dopravního automobilu, který bude upraven na „Dopravní automobil“ v provedení „Z“(základním), kategorie podvozku 1 pro „městský provoz“ s celkovou hmotností do 3500 kg, provedení podle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím – základním dle požadavků uvedených v technických podmínkách pro jednotlivá DA.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.litomysl.cz)
Kontakt: Tender Consulting CZ s.r.o., Mgr. Jaromír Kašpar
e-mail: j.kaspar@area2000.cz
tel: 725 735 521
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.07.2021 09:00
Datum zahájení: 27.05.2021 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: