Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MěÚ Litomyšl 000763/2021
ID ve SpSl 30004209334Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli – výkon činnosti koordinátora BOZP
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti koordinátora BOZP pro město Litomyšl při realizaci stavby „Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli“.
Předmětem stavby „Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli“ je vybudování sběrného dvora v městě Litomyšl.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.litomysl.cz)
Kontakt: Pavel Kubeš
e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz
tel: 775 653 316
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy (limit B a C)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.01.2021 10:00
Datum zahájení: 11.12.2020 13:41
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: