Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: "Dynamické řízení světelné křižovatky I/35 - Mařákova v Litomyšli"
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (dále jen "SSZ") křižovatky K1 Moravská – Mařákova v Litomyšli.
Na ostrůvcích a přechodech SSZ K1 budou namontovány nové stožáry. Stožáry SSZ budou pospojovány zemnící kulatinou, zemnícím páskem FeZn a spojeny s řadičem. Kabelové vedení bude umístěno do stávajících tras a chrániček. Budou osazena návěstidla, bude upraveno vodorovné dopravní značení (dále jen "VDZ") a signalizace přechodů pro chodce. Pomocí videokamer budou prodlužovány zelené signály dle intenzit z jednotlivých směrů a dojde k zvýšení propustnosti SSZ.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.litomysl.cz)
Kontakt: Pavel Kubeš
e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz
tel: 775 653 316
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 18.08.2020 10:00
Datum zahájení: 24.07.2020 20:50
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):