Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MěÚ Litomyšl 037967/2020Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku, Litomyšl
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je likvidace starého průzkumného hydrogeologického vrtu V-1, který je vzhledem ke svému technickému stavu potenciálním rizikem pro vodní zdroje využívané v rámci významného hydrogeologického rajonu Vysokomýtská synklinála, konkrétně pak pro vodní zdroj a vrt BT-2 v Benátkách sloužící k zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.litomysl.cz)
Kontakt: Pavel Kubeš
e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz
tel: 775 653 316
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy (limit B a C)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.06.2020 09:00
Datum zahájení: 14.05.2020 07:54
Odpovědné zadávání: