Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Estetické vlastnosti oken podle předloženého vzorku
Jednotka: bod
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 40 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 0 nepřekročitelné číselné minimum

10 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět