Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění provozu sběrného dvora v Litomyšli
Odesílatel Jaromír Kašpar
Organizace odesílatele AREA 2000 s.r.o. [IČO: 25937774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2021 16:44:01
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Předkládáme vysvětlení ZD č. 1 včetně přílohy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (264.61 KB)
- Příloha vysvětlení ZD č. 1.zip (8.10 KB)