Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklistická stezka VERTEX – ul. J. Žižky Litomyšl
Odesílatel Jaromír Kašpar
Organizace odesílatele AREA 2000 s.r.o. [IČO: 25937774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2021 13:56:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze naleznete vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (284.39 KB)
- Příloha vysvětlení ZD č. 1.zip (95.59 KB)