Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Litomyšl, ul. Havlíčkova – dešťová kanalizace
Odesílatel Pavel Kubeš
Organizace odesílatele Město Litomyšl [IČO: 00276944]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2021 13:33:05
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den všem. Níže zasílám reakci projektanta na žádost o vysvětlení ZD.

Dotaz:
"prosím o přesnou specifikaci kanalizačního potrubí DN 500, včetně příslušenství, pro zpracování nabídky.
V příloze č. 4 Rozpočet je potrubí definováno - trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN12 a SN 16 /pol. č. 69 a 71/. Příslušenství je definováno v pol. č. 76, 78, 79.
Projektová dokumentace stanovuje standard potrubí DN 500 - potrubí PVC-U BP hladké 500x16,5 SN12 délky 116,00 m a v místě křížení asfaltového vjezdu a z důvodu malého krytí bude použito potrubí PVC-U BP hladké 500x18,6 SN16 s obetonováním délky 24,00 m."

Odpověď projektanta:
"Na akci "Litomyšl, ul. Havlíčkova – dešťová kanalizace" je platný materiál potrubí včetně příslušenství dle projektové dokumentace, tedy PVC-U BP hladké 500x16,5 SN12 délky 116,00 m a PVC-U BP hladké 500x18,6 SN16 s obetonováním délky 24,00 m.
Omlouvám se, nedostala se úprava materiálu po dohodě s provozovatelem k rozpočtářce, v dokumentaci je vše uvažováno z PVC-U, šachtová dna apod."

Děkuji