Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli – výkon činnosti koordinátora BOZP
Odesílatel Pavel Kubeš
Organizace odesílatele Město Litomyšl [IČO: 00276944]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.01.2021 11:24:05
Číslo jednací ve SpSl MěÚ Litomyšl 000762/2021
ID ve SpSl 30004209328
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

S ohledem na charakter stavby se zadavatel rozhodl změnit požadavek na četnost provádění výkonu koordinátora BOZP uvedený v článku II. odst. 2.3.1 přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Návrh příkazní smlouvy je upraven takto "2.3.1. koordinátor BOZP musí být přítomen na stavbě každý týden minimálně jeden den." Zbývající část je ponechána beze změn.
S ohledem na provedenou změnu, zadavatel posouvá termín pro podání nabídek na 08.01.2021 do 10:00 hod.


Přílohy
- Příloha 2_Příkazní smlouva - BOZP.docx (35.11 KB)


Spisová služba doposlat el. obraz/přílohy do spisové služby el. obraz/přílohy přeneseny do spisové služby jiným způsobem