Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nátěr fasády v části „C“ budovy Základní školy Litomyšl, T. G. Masaryka 1145
Odesílatel Pavel Kubeš
Organizace odesílatele Město Litomyšl [IČO: 00276944]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2020 14:28:20
Číslo jednací ve SpSl MěÚ Litomyšl 085839/2020
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel doplňuje informaci ohledně materiálu pro provedení opravy fasády. Použitý materiál bude shodný s materiálem použitým při předchozí etapě nátěru jiné části budovy.
Bude použito:
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1–2, Keim Contact Plus + Novosil č.9497
Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2, Keim Steinreiniger – N + Algicid-PIus
Oprava vnějších omítek vápen. drásán. II. do 10 %, Keim Universalputz-fein + Spezial-Fixativ