Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nátěr fasády v části „C“ budovy Základní školy Litomyšl, T. G. Masaryka 1145
Odesílatel Pavel Kubeš
Organizace odesílatele Město Litomyšl [IČO: 00276944]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2020 10:58:43
Číslo jednací ve SpSl MěÚ Litomyšl 083987/2020
Předmět Výzva

V případě Vašeho zájmu si Vás dovolujeme oslovit pro podání nabídky pro veřejnou zakázku.


Přílohy
- ZD fasáda.pdf (351.20 KB)