Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna výplní otvorů v části „C“ budovy Základní školy Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy
Odesílatel Jaromír Kašpar
Organizace odesílatele AREA 2000 s.r.o. [IČO: 25937774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2020 08:12:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze předkládáme vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (292.95 KB)