Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení v Litomyšli
Odesílatel Jaromír Kašpar
Organizace odesílatele AREA 2000 s.r.o. [IČO: 25937774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.12.2019 08:57:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze předkládáme vysvětlení ZD č. 6


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 6.pdf (270.80 KB)