Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení v Litomyšli
Odesílatel Jaromír Kašpar
Organizace odesílatele AREA 2000 s.r.o. [IČO: 25937774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2019 11:08:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Předkládáme další vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4.pdf (611.13 KB)
- 201911 - Bytový dům Zahájská [zadání].xlsx (683.22 KB)