Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka znovupoužitelného nádobí pro město Litomyšl
Odesílatel Jaromír Kašpar
Organizace odesílatele AREA 2000 s.r.o. [IČO: 25937774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.11.2023 14:10:59
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Předkládáme vysvětlení ZD č. 1 včetně příloh


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (284.71 KB)
- Příloha vysvětlení č. 1.zip (133.36 KB)